اخبار

مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 94/12/29شركت نيرو سرمايه در تاريخ 95/04/29تشكيل گرديد

 

صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق ‏‏العاده مورخ1934/11/19

صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق‏‏ العاده

شركت نیرو سرمایه ( سهامي عام )

به شماره ثبت 104931

شناسه ملی 10101488239

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‏ العاده شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) پيرو دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 3687 مورخ 94/11/6 و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره و با حضور59/31   درصد سهامداران به شرح لیست پیوست، در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1394/11/19در محل قانونی شرکت نیرو سرمایه به آدرس: تهران، خيابان شهید استاد مطهری- خیابان میرعماد- کوچه شهید جنتی (سیزدهم)- پلاک 26 تشکیل گردید :

پس از رسمیت جلسه ابتدا براساس مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت ، اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

 

 

 

نـــام

 

عنوان

 

 

آقای محمود معين فر

 

رئیس جلسه

 

 

آقای احمد علي بيگ

 

ناظر

 

 

آقای مصطفي آذرنوش

 

ناظر

 

 

آقای سیاوش محمدی نیا

 

دبیرجلسه

 متعاقب انتخاب هيئت رئيسه، تصمیمات به شرح آتی به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

 1-     پس از بحث و بررسي و رأي گيري بعمل آمده اعضاء هيئت مديره براي مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

* شركت توسعه وتعميرات شبكه هاي برق- نيروتوسعه(سهامي خاص) به شماره ثبت 125802 شناسه ملي 10101692264

*شركت بهمن تابان(سهامي خاص) به شماره ثبت 143232 شناسه ملي 10101862069

*شركت توسعه برق شمال- افشان گستر(سهامي خاص) به شماره ثبت 127788 شناسه ملي 10101711740

*شركت مهندسي جهش نيروگستر(سهامي خاص) به شماره ثبت 131948 شناسه ملي 10101752374

*آقاي سيد مجتبي احمدي به شماره شناسنامه 1 و كد ملي 4-199171-417

2-     به آقای مجید مشهدی باقر وکالت با حق توکیل به غیر داده می‏شود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‏ها و موسسات غیر تجاری و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

 

 

هیئت رئیسه

 

كدملي

 

سمت

 

امضاء

 

 

آقای محمود معين فر

 

1-208492-004

 

رئیس جلسه

 

 

 

 

آقای مصطفي آذرنوش

 

1-909635-003

 

ناظر

 

 

 

 

آقای ‏احمد علي بيگ

 

7-614900-004

 

ناظر

 

 

 

 

آقای سیاوش محمدی نیا

 

7-757710-181

 

دبیر جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس و بازرس اصلی

شناسه ملی 10100439645

اخذ نمايندگي انحصاري در ايران وخاورميانه از شركت Dynatrend كشور نروژ

شركت نيروسرمايه نمايندگي انحصاري شركت Dyantrend از كشور نروژ را در ايران وخاورميانه ، جهت پايش وضعيت تجهيزات دوار صنايع نيروگاهي، نفت،گاز و پتروشيمي و صنايع هواپيمائي اخذ نموده است.

اخذ موافقتنامه

اخذ موافقتنامه احداث مولد مقياس كوچك با ظرفيت 25 MW 

از شركت برق منطقه  اي تهران

كد معاملاتي خرده فروشي برق

دريافت كد معاملاتي خرده فروشي در خصوص معاملات سلف برق از شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار

جلسه مجمع عمومي عادي سالانه 93/4/30

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) طبق دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۲۴۴ مورخ ۹۳/۴/۱۹ و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 با حضور ۶۲/۵۰ ٪ سهامدار به شرح لیست پیوست در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 در محل شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران - متانیر به آدرس تهران ، شهرک قدس ، میدان صنعت ، بلوار خوردین ، ابتدای خیابان ایران زمین ، پلاک 2 تشکیل گردید.

 

پس از رسمیت جلسه ابتدا مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت ، اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند :

1- آقای علیرضا حدادی - رئیس جلسه

2- آقای مصطفی آذرنوش - ناظر

3- آقای حسین الیکاهی - ناظر

4- آقای سیاوش محمدی نیا - منشی جلسه

 

متعاقب هیئت رئیسه ، گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و تصمیمات به شرح آتی به اتفاق آراء اتخاذ کردید :

1- مجمع عمومی صورتهای مالی عملکرد منتهی به 29 اسفند ماه 1392 شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) شامل ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و سود انباشته و گردش وجوه نقد را مورد تصویب قرار داد.

2- مقرر گردید بازاء هر سهم مبلغ (70) ریال از محل سود خالص سال مالی 1392 تخصیص و جهت هر یک از سهامداران محاسبه و طی مدت تعیین شده در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت پرداخت شود.

3- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شناسه ملی 10100517106 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1393 انتخاب گردیدند.

4- روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهی مربوط به شرکت برای سال ملی 1393 انتخاب گردید.

5- به هیئت مدیره شرکت اختیار داده شد که حق الزحمه بازرس قانونی را تعیین و پس از تایید ریاست مجمع عمومی پرداخت نماید.

6- از زحمات مدیر عامل و هیئت مدیره تشکر و قدردانی به عمل آمد و مقرر گردید 5 % سو تقسیم شده به مبلغ دویست و بیست میلیون (220.000.000) ریال ناخالص به عنوان حق سعی و تلاش محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت شود.

7- مقرر گردید حق حضور جلسات هیئت مدیره بر اساس ماهیانه مبلغ هفت میلیون (7.000.000) ریال برای سال مالی 1393 محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت شود.

8- اینجانبان اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 قانون تجارت نمای باشیم.

9- به آقای مجید مشهدی باقر وکلات با حق توکیل به غیر داده می شود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و امضاء دفاتر مروبطه افدام نمایند.

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 92/11/16

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) طبق دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۱۱۸ مورخ ۹۲/۳/۱۱ و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تکمیل اعضای هیئت مدیره و انتخاب عضو جدید با حضور ۵۸/۶۹ سهامدار به شرح لیست پیوست در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1392/11/16 در محل قانونی شرکت نیرو سرمایه به آدرس تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه شهید جنتی (سیزدهم) ، پلاک 26 تشکیل گردید :

پس از رسمیت جلسه ابتدا بر اساس مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت ، اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب می گردیدند :

 

1- آقای مصطفی آذرنوش - رئیس جلسه

2- آقای سید عبدالکریم رئیس کرمی - ناظر

3- آقای محمد علی نقی خانی علی نودهی - ناظر

4- آقای سیاوش محمدی نیا - دبیر جلسه

 

متعاقب انتخاب هیئت رئیسه ، تصمیمات به شرح آتی به اتفاق آراء گردید :

1- با عنایت به استعفاء آقای سید عبدالکریم رئیس کرمی به کد ملی شماره 038-492730-0 از هیئت مدیره ، پس از بحث و بررسی ، رای گیری به عمل آمد و شرکت مهندسی جهش نیرو گستر به عنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت نیرو سرمایه به مدت دو سال انتخاب گردید.

2- سایر اعضای هیئت مدیره شامل آقای سید مجتبی احمدی ، علیرضا حدادی به نمایندگی از شرکت بهمن تابان ، مصطفی آذرنوش به نمایندگی از شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق - نیرو توسعه ، محمود معین فر به نمایندگی از شرکت توسعه برق شمال - افشان گستر ، در سمت خود برای مدت دو سال ابقاء گردیدند.

3- به آقای مجید مشهدی باقر وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نمایند.