اخبار

تشكيل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نیرو سرمایه ( سهامی عام ) در تاريخ 1396/12/15

اخذ نمايندگي انحصاري در ايران وخاورميانه از شركت Dynatrend كشور نروژ

شركت نيروسرمايه نمايندگي انحصاري شركت Dyantrend از كشور نروژ را در ايران وخاورميانه ، جهت پايش وضعيت تجهيزات دوار صنايع نيروگاهي، نفت،گاز و پتروشيمي و صنايع هواپيمائي اخذ نموده است.

اخذ موافقتنامه

اخذ موافقتنامه احداث مولد مقياس كوچك با ظرفيت 25 MW 

از شركت برق منطقه  اي تهران

كد معاملاتي خرده فروشي برق

دريافت كد معاملاتي خرده فروشي در خصوص معاملات سلف برق از شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار