کاهش تلفات

تلفات انرژي و يا در اصطلاح علمي آن بازگشت ناپذيري ها همواره در سيستم هاي تبديل ، انتقال و مصرف انرژي وجود دارد و به صورت كامل غيرقابل حذف مي باشد.

دانش مميزي انرژي، اين ابزار را در اختيار مهندسين مي گذارد كه اولاً مكانيزم اين تلفات را شناسائي نمايند و ثانياً جهت كاهش تلفات راهكار علمي معرفي نمايند تا سيستم هاي واقعي از نقطه نظر راندمان ، تا حد امكان به سيستمهاي ايده ال نزديك شوند.

براي مثال اگر صنعت برق را در نظر بگيريد، در بخش توليد برق ، نا بالانسي و ميس الايمنت شفت هاي توربو ماشين ها ، لقي ياتاقان ها ، عدم روغنكاري مناسب ، از بين رفتن  خلأ در كندانسور و ...... در بخش انتقال انرژي الكتريكي و يا سيال حامل انرژي ، انرژي هيدروليكي توسط زبري سطوح لوله يا كانال ، اتصالات،ابزارهاي كنترلي و..... انرژي حرارتي به دليل عدم وجود عايقكاري مناسب و انرژي الكتريكي توسط انواع تلفات مسي،كرونا ، ابزارهاي كنترلي و......تلف مي شود.

گروه نيروسرمايه با بيش از دو دهه فعاليت موفق و مستمر در صنعت برق و با دارا بودن كادري مجرب و كارآزموده و مجهز به دانش و تجهيزات روز دنياي مهندسي ، آماده انجام پروژه هاي مميزي انرژي و پايش وضعيت سيستمها با هدف كاهش مصرف انرژي ، افزايش راندمان و افزايش قابليت اعتماد و در دسترس بودن سيستم از فاز مطالعاتي تا مرحله اجرا مي باشد.