نیروگاه های مقیاس کوچک

نياز روز افزون به انرژي الكتريكي در كشورمان در تمام بخشهاي مصرف آن اعم از مسكوني ، تجاري ، صنعتي ، كشاورزي و ... به طور متوسط با رشد سالانه 7% مواجه است . 

بنابراين نيروگاههاي موجود در سالهاي آتي پاسخگوي نياز انرژي الكتريكي كشور نخواهند بود . 

علاوه بر آن نيروگاه هاي مقياس بزرگ موجود ، به لحاظ مسائل زيست محيطي در مكاني دور از نقاط مصرف واقع شده اند كه انتقال انرژي الكتريكي از نقطه توليد تا نقطه مصرف مستلزم احداث شبكه هاي پرهزينه انتقال و فوق توزيع مي باشد و علاوه بر آن تلفات انرژي چشمگيري در اين مسير رخ مي دهد .

گزينه برون رفت از مشكلات مطرح شده نيروگاه هاي مقياس كوچك ( DG) مي باشد كه وظيفه تامين بخشي از بار الكتريكي را در محل مصرف بر عهده دارد 

مطابق با مصوبه جلسه 95 هيات تنظيم بازار برق كشور ، تامين انرژي الكتريكي در نيروگاه هاي مقياس كوچك با ويژگي هاي زير تعريف شده است. 

- از مولدهاي با ظرفيت چندين MW  استفاده مي كند 

- ظرفيت عملي توليد آنها 25MW بيشتر نيست

- قابليت نصب در محل هاي مصرف و يا اتصال به شبكه توزيع را داشته باشد 

- قابليت كاركرد دائم داشته باشد

- از لحاظ مشخصه هاي زيست محيطي امكان بهره برداري از آنها در مراكز مختلف ميسر باشد

مطابق با مشخصه هاي تعيين شده توسط هيات تنظيم بازار برق ، شركت نيرو سرمايه با بيش از 2 دهه تجربه موفق در صنعت برق ( از مرحله توليد تا خرده فروشي برق ) آماده ارائه طرح توجيه اقتصادي نيروگاه مقياس كوچك شامل ( ريز كل هزينه ها از مرحله ساخت تا بهره برداري نرخ بازده داخلي (IRR) - دوره بازگشت سرمايه – نرخ بازده آورده  (ROE) - نقطه سر به سر – خالص ارزش فعلي كل سرمايه گذاري و ..... ) مي باشد. 

و پس از آن آماده ارائه مشاوره و طراحي ، ساخت و راه اندازي ، بهره برداري و تعمير و نگهداري نيروگاه مي باشد .

به منظور افزايش راندمان نيروگاه مقياس كوچك ، شركت نيروسرمايه آماده طراحي و نصب تاسيسات استفاده از انرژي حرارتي دود خروجي به منظور گرمايش (CHP) و يا سرمايش (CCHP) و يا استفاده از دود خروجي به منظور توليد گاز CO₂ نيز مي باشد.