اخذ نمايندگي انحصاري در ايران وخاورميانه از شركت Dynatrend كشور نروژ

شركت نيروسرمايه نمايندگي انحصاري شركت Dyantrend از كشور نروژ را در ايران وخاورميانه ، جهت پايش وضعيت تجهيزات دوار صنايع نيروگاهي، نفت،گاز و پتروشيمي و صنايع هواپيمائي اخذ نموده است.