صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق ‏‏العاده مورخ1934/11/19

صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق‏‏ العاده

شركت نیرو سرمایه ( سهامي عام )

به شماره ثبت 104931

شناسه ملی 10101488239

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‏ العاده شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) پيرو دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 3687 مورخ 94/11/6 و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره و با حضور59/31   درصد سهامداران به شرح لیست پیوست، در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1394/11/19در محل قانونی شرکت نیرو سرمایه به آدرس: تهران، خيابان شهید استاد مطهری- خیابان میرعماد- کوچه شهید جنتی (سیزدهم)- پلاک 26 تشکیل گردید :

پس از رسمیت جلسه ابتدا براساس مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت ، اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

 

 

 

نـــام

 

عنوان

 

 

آقای محمود معين فر

 

رئیس جلسه

 

 

آقای احمد علي بيگ

 

ناظر

 

 

آقای مصطفي آذرنوش

 

ناظر

 

 

آقای سیاوش محمدی نیا

 

دبیرجلسه

 متعاقب انتخاب هيئت رئيسه، تصمیمات به شرح آتی به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

 1-     پس از بحث و بررسي و رأي گيري بعمل آمده اعضاء هيئت مديره براي مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

* شركت توسعه وتعميرات شبكه هاي برق- نيروتوسعه(سهامي خاص) به شماره ثبت 125802 شناسه ملي 10101692264

*شركت بهمن تابان(سهامي خاص) به شماره ثبت 143232 شناسه ملي 10101862069

*شركت توسعه برق شمال- افشان گستر(سهامي خاص) به شماره ثبت 127788 شناسه ملي 10101711740

*شركت مهندسي جهش نيروگستر(سهامي خاص) به شماره ثبت 131948 شناسه ملي 10101752374

*آقاي سيد مجتبي احمدي به شماره شناسنامه 1 و كد ملي 4-199171-417

2-     به آقای مجید مشهدی باقر وکالت با حق توکیل به غیر داده می‏شود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‏ها و موسسات غیر تجاری و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

 

 

هیئت رئیسه

 

كدملي

 

سمت

 

امضاء

 

 

آقای محمود معين فر

 

1-208492-004

 

رئیس جلسه

 

 

 

 

آقای مصطفي آذرنوش

 

1-909635-003

 

ناظر

 

 

 

 

آقای ‏احمد علي بيگ

 

7-614900-004

 

ناظر

 

 

 

 

آقای سیاوش محمدی نیا

 

7-757710-181

 

دبیر جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس و بازرس اصلی

شناسه ملی 10100439645